Želite li koristiti softver tvrtke Microsoft na optimalan način za Vašu organizaciju?

 

NEPHOS d.o.o. zapošljava certificirane stručnjake za licenciranje Microsoftovih proizvoda i usluga s dugogodišnjim iskustvom u radu s korisnicima različitih veličina i iz različitih sektora na projektima optimizacije licenčnih modela, vrsta i količina prema stvarnim poslovnim potrebama. Softver kojeg koristite mora podržati vaš poslovni model i biti podloga za ostvarenje vaših poslovnih ciljeva.

Upotreba softvera mora biti jednostavna, a upravljanje njim usklađeno sa zakonskom regulativom i internom organizacijom i pravilima svake tvrtke. Konstantno unaprjeđenje tehnologije, sve veća ovisnost o modernim postignućima u svakodnevnom životu i radu, dostupnost sve većeg broja usluga računalstva u oblaku, pred krajnje korisnike stavlja nove izazove. Kako odabrati idealne komponente koje su u stanju pratiti Vaše poslovanje?

Naš je cilj biti Vaš stabilan i kompetentan partner na putu digitalne transformacije. Pružamo Vam zaokruženu uslugu optimizacije softvera tvrtke Microsoft; od edukacije, tehnološke i komercijalne procjene potrebnih resursa, kreiranja procesa upravljanja softverom kao imovinom pa sve do nabave i pregovora o najpovoljnijim načinima njegove nabave.

Razmišljate li o...

dobiti svoga poduzeća?

Mislite li da previše izdvajate za softver?

Želite li plaćati samo one licence koje zaista i koristite?

Želite li mogućnost izbora između najma i kupnje?

produktivnosti djelatnika?

Želite što više automatizirati rad s dokumentima?

Nedostaje vam prostora za pohranu svih poslovnih dokumenata i/ili e-mail poruka?

konkurentnosti?

Želite li IT rješenja koja koriste najuspješnije svjetske kompanije?

Biste li voljeli sami upravljati svojom IT okolinom, bez potrebe za angažiranjem stručnjaka?

Želite li pouzdan savjet kako možete uštedjeti ili dobiti više za isti novac?

sigurnosti?

Bojite li se mogućnosti zloupotrebe poslovnih podataka?

Jeste li sigurni da je softver koji koristite ispravno licenciran?

Čini vam se da informatičari pričaju nekim drugim jezikom kojega ne razumijete? Ako ste zainteresirani za savjet Certificiranih stručnjaka za licenciranje Microsoftovih proizvoda i usluga, molimo Vas da nas kontaktirate.

ŽELIM SAVJET